Utvald WheelOfPowerControl

Makt- och Kontrollhjulet

Kraft- och kontrollhjulet visar oss de röda flaggorna för ett våldsamt förhållande och hur makt och kontroll används för att manipulera.

Utvalda definitionerViolance

Definitioner av cybervåld

Cybervåld är ett onlinebeteende som angriper en persons eller grupps välbefinnande och orsakar fysiska, sexuella, psykiska skador på dem.

Utvalda Vilka är dina behov

Vilka är dina behov?

Behov är våra förutsättningar, önskemål och uppfattningar om vad vi förtjänar och vad vi bör eller kan begära av oss själva och andra.

Utvald datavåld1

Data om Våld

Dessa data är baserade på en undersökning gjord inom EU-projektet #ICanSayNO genomförd med ungdomar i Ungern, Kroatien, Serbien och Spanien.

True2You Quizzes Banner

Let the posts come to you...

Join the True2You community and receive the latest news to your inbox…